Kluby

Kluby
USNESENÍ Z VH SmTS
VH SmTS,která se sešla dne 06.04.2007 v Ostravě v hotelu Atom, se zúčastnilo z 36 nominovaných delegátů …34….. delegátů, čímž byla usnášeníschopná. VH SmTS schválila:…
Kluby
Valná hromada SmTS
Na základě schválení TR SmTS proběhne v pátek 6.4.2007 v 15,00 hod. v Ostravě, hotelu Atom Valná hromada SmTS. V současné době jednotlivé OTS zpracovávají…