Kluby

Průkazy trenérů a rozhodčích

Upozorňujeme všechny absolventy dubnového školení trenérů 3.třídy a rozhodčích lic.B,že trenérské,popř.průkazy rozhodčích obdrží poštou do 18.5.06 na svoji adresu.