Kluby

Termíny školení organizované SmTS v roce 2018

Školení kapitánů družstev SmTS Termín:13.4.18 Místo:Havířov
Školení určené pro všechny kapitány družstev.Během 2 hodin jsou uchazeči seznámeni s všemi povinnostmi kapitána družstva,včetně všech nových ustanovení SŘT

Školení a doškolení rozhodčích Lic.B Termín:7.4.18 Místo:Ostrava
Školení určené všem zájemcům o práci rozhodčího.Během jednoho dne se zájemci seznámí se všemi články SŘT ČTS a závěrečným testem prokážou svoje znalosti.

Školení trenérů 3.třídy Termín:20.-22.4. a 27.-29.4.18 Místo:Ostrava
Školení je určené pro zájemce o práci trenéra.Je koncipováno především na práci s mládeží v klubech.Během 2 víkendů se zájemci  formou teoretických i praktických přednášek dozví vše co je nutné pro práci trenéra.Na závěr zájemci předvádějí metodický výstup na dvorci a písemný test.Základní podmínkou přijetí do tohoto školení je věk 18.let.

Platnost průkazů:
Trenérský – neomezeně
Rozhodčích – 2.roky,potom doškolení

Svoje přihlášky podávejte pouze písemně prostřednictvím www.cztenis.cz ,rubrika školení rozhodčích a trenérů.