Jednotlivci Kluby

Výběrové řízení na pořadatele halových oblastních přeborů 2006/2007

VV SmTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele halových oblastních přeborů 2006/2007 v dále uvedených termínech a kategoriích :

mladší žactvo : 6.-8.1.07
starší žactvo : 27.-29.1.07
dorost : 3.-5.2.07
muži, ženy : 28.-30.12.06

Požadavky na pořadatele : pevná hala s min.2 dvorci na kat.(ne antuka), pořadatelský výbor
Příspěvek SmTS : 5000,-Kč/kat.,míče dle počtu účastníků (24/24)

Zájemci o pořadatelství jsou povinni poslat svoji přihlášku mailem do 15.10.06 .Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel.O pořadatelích OP rozhodne VV SmTS na svém zasedání 16.10.06.