Kluby

I. Kaderka potřetí zvolen prezidentem ČTS

Dne 18. února 2006 se uskutečnila v Prostějově Valná hromada ČTS, kterou řídil severočeský delegát Karel Hrdý. Po schválení jednacího řádu a procedurálních otázkách – volbě mandátové, volební, návrhové, tiskové a legislativní komise – byl schválen volební řád volby prezidenta ČTS.
Zprávu o činnosti ČTS od poslední valné hromady svazu přednesl jeho prezident Ivo Kaderka. V úvodu vyslovil přání, aby se valná hromada stala oslavou tenisu a poděkování všem, kteří se zasloužili o výborné výsledky uplynulého období. Zdůraznil, že ve stále větší konkurenci světového tenisu i nových sportovních odvětví si český tenis – který je druhým největším sportovním svazem v rámci ČSTV – drží svoje výborné postavení. O něm nejlépe svědčí sportovní výsledky a naplňování priorit. Tou prvořadou je péče o mladé. Pyramida péče o tenisové talenty má základnu v patnácti svazových TSM na které navazuje pět středisek vrcholového tenisu, špičkou pyramidy výchovy reprezentantů jsou dvě sportovní centra mládeže. V TSM bylo za poslední čtyři roky v péči 603 sportovců, ve SVT 123 a v SCM 61 tenista. Velice ocenil spolupráci a podporu MŠMTV, zdůraznil větší podporu státu tělovýchově a sportu. „Máme ekonomickou stabilitu, svaz je bez dluhů,“ podtrhl Ivo Kaderka, který ocenil práci trenérů a funkcionářů oddílů, péči rodičů o růst tenisových nadějí. Připomněl, že svaz organizuje mezinárodní turnaje ve všech věkových kategoriích, na největších – Prague Open, Czech Open a Czech Indoor Open mužů a žen – se představilo více než šedesát procent ze stovky nejlepších na žebříčcích ATP a WTA. ¨
Český tenis uspořádal již sedmkrát MS družstev staršího žactva a ještě se dohodl s ITF na uspořádání dalších dvou ročníků, stal se pořadatelem MEJ – jednotlivců – staršího žactva, organizuje HME družstev mužů a žen. Ročně připraví jen pro juniory šedesát výjezdů na „klíč“. Analyzoval výsledky našich týmů v nejpopulárnějších soutěžích družstev, v Davisově poháru a ve Fed Cupu.
Poděkoval za podporu partnerům svazu, společnostem Třinecké železárny, Česká spořitelna, Moravské naftové doly, ČEZ, Amer Sport ČR a dalšími, díky jimž zajištěna ekonomická prosperita svazu. Za poslední období bylo do tenisových klubů a oddílů v rámci investic vloženo téměř sto miliónů korun. Závěrem svého vystoupení prezident ČTS vyzdvihl rychlé odstranění následků škod způsobených povodní v roce 2002, osvobození Bohdana Ulihracha neprávem obviněného z užití dopinku, rozdělení majetku štvanického areálu mezi ČTS a I. ČLTK Praha a uspořádání Výročního zasedání ITF v Praze.
V diskusi ke zprávě prezidenta vystoupilo osm delegátů, ocenili osobní přínos Ivo Kaderky k celkovému pozitivnímu obrazu ČTS, hovořili o otázkách rozvoje minitenisu, o některých úpravách tenisových řádů, také o situaci ve společnosti SAZKA. Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl její předseda Jiří Veselík, který konstatoval, že KRK nenašla v hospodaření svazu žádných závad.
Následovala volba prezidenta ČTS na období let 2006 –2010. Jediným kandidátem na tento post byl Ing. Ivo Kaderka, CSc. Ve volbě mu dalo hlas 118 ze 119 přítomných delegátů.
V průběhu dalšího jednání byly schváleny dílčí úpravy Stanov ČTS, delegáti rozhodli o tom, že otázka tenisových řádů a směrnic bude v kompetenci výkonného výboru svazu, bude ustavena legislativní komise. V nejvyšším výkonném orgánu ČTS nahradil Martin Hynek (Severomoravský tenisový svaz) odstoupivšího Jaroslava Kaláta (Středočeský tenisový svaz).
Po skončení valné hromady bylo svoláno zasedání Rady ČTS. Její členové opětovně zvolili svým předsedou Josefa Novotného (Jihomoravský tenisový svaz) a místopředsedou Leoše Fialu (Středočeský tenisový svaz). Byla zvolena KRK ČTS, která bude následující volební období pracovat v následujícím složení: Jiří Veselík (předseda – Jihomoravský tenisový svaz), Vojtěch Flégl (Pražský tenisový svaz) a Karel Krátký (Severočeský tenisový svaz).