Kluby

Upozornění klubům

Severomoravský tenisový svaz,Hornická 54,702 Ostrava 1
tel.:596 116 986,e-mail:severomoravsky@cztenis.cz

Věc:Upozornění klubům

Vážení sportovní přátelé,
s blížícím se koncem roku si Vás dovolujeme upozornit na některé záležitosti,které nás čekají v nejbližším období.
Za prvé si Vás dovolujeme upozornit na rozsáhlé změny v SŘT,které najdete na www.cztenis.cz .Při této příležitosti připomínáme ,že v roce 2006 zůstanou podmínky startu hráčů nemající české státní občanství stejné jako v roce 2005,tzn.,že v utkání může nastoupit za družstvo 1 hráč bez českého státního občanství + 2 hostující,nebo 3 hostující hráči.
V příloze tohoto dopisu Vám zasíláme mj. přihlášku do mistrovských soutěží smíšených družstev v roce 2006.Tuto přihlášku vyplňte a pošlete na adresu našeho svazu uvedenou v záhlaví přihlášky ( včetně kopie o zaplacení soutěžního a registračního poplatku ).Řídící soutěží pro rok 2006 všech stupňů soutěží:
• Věk. kat.–DOSPĚLÍ : Ing.Martin Hynek,m:731 705 735,e-mail:hynek.martin@quick.cz
• Věk. kat.-SŽ+DOROST:pí.Kateřina Schöngutová,m:777 656 697,e-mail:gutkasch@volny.cz
• Věk. kat.-MŽ :p.Jaroslav Gebauer,m:602 523 268,e-mail:oiopava@cmi.cz
• Děti do 9-ti let:p.Jaromír Mrlík,m:571 612 533,e-mail:tkdeza@iol.cz
Losování jednotlivých soutěží proběhne na VV SmTS v měsíci únoru 2006.Podmínkou startu v mistrovských soutěžích družstev je mj.zaplacení do 31.01.2006 kolektivní a soutěžní registrace.Ta zůstala zachována a činí:
a) Kolektivní registrace:
Extraliga / 1.liga : 5.000,- Kč
2.liga : 2.500,- Kč
ostatní ,včetně rekr. : 600,- Kč
b) Soutěžní poplatky :
600,- Kč za každé družstvo v soutěži ( mimo dospělých ),tzn.,že pokud má TK všechna družstva v soutěžích činí poplatek 1.800,- Kč bez ohledu na počet B,C družstev!!!
Způsoby platby:Žádáme,aby jste platby prováděli v období 01.- 30.01.2006 z důvodu účetní evidence!!!Platby můžete provést bezhotovostně bankovním převodem na účet SmTS : 1642607319 / 0800.Ve variabilním symbolu uvádějte číslo Vašeho klubu u ČTS:070…/Vaše číslo klubu/.V případě neznalosti toto číslo najdete na www.cztenis.cz. Tento způsob upřednostňujeme z důvodu finančních nákladů.Pro ty TK,které nevlastní běžný účet u peněžních ústavů,zasíláme v příloze složenku.Také zde nezapomeňte uvést variabilní symbol.Platby soutěžních a reg. poplatků můžete zaslat najednou.
Znovu upozorňujeme,že počínaje lednem 2006 nebude Zpravodaj SmTS vycházet písemnou formou.Veškeré informace budou přístupné na www.severomoravsky.cztenis.cz.
Také urgujeme TK,které nedodaly do IS ČTS potřebné informace ( viz předcházející korespondenci ),aby tak neodkladně učinily,zejména e-mailové adresy na stránce www.cztenis.cz/TK. Pokud nebudou přihlášeny v IS ČTS nejsou schopni založit např.CT,soupisky družstev,zápisy o utkání družstev atd.!

Závěrem mi dovolte popřát Vám jménem VV SmTS hezké prožití Vánoc a mnoho štěstí v roce 2006.

Martin Hynek

Příloha:
a)Přihláška do mistrovských soutěží smíšených družstev 2006
b)Složenka

Verze pro tisk (.doc)