Družstva Kluby

Rozlosování soutěží družstev babytenis SmTS 2022

Zveřejňujeme vylosování všech soutěží SmTS 2022. V IS ČTS se potom objeví kolem 15.3.2022.Díky za spolupráci.

Zdraví.Za VV SmTS.Martin Hynek

ROZPIS SOUTĚŽE DĚTÍ DO 9-ti LET –MONETA BABYTENIS PRO ROK 2022 Memoriál Zdeňka Kocmana – XVI. Ročník

Řízení soutěže : řídí STK Severomoravského tenisového svazu Ostrava.

Vedoucí soutěže : Josef Vlk, Kmochova 1211/4, 736 01 Havířov – Podlesí
Mobil 733 544 793, email: josvlktenis@seznam.cz

Časový rozvrh : soutěž s hraje od 1. 5. 2022 do 11. 7. 2022

Podmínka účasti : členství oddílu nebo klubu u ČTS dle čl. 72 SŘT a
– být majitelem kolektivní registrace pro rok 2022
– zaplatit vklad do soutěže na účet SmTS čú. 1642607319/0800 ve výši 600,- Kč pouze za kategorii BT,
– evidence hráčů BT – viz. Pokyn na stránkách ČTS http:// is. cztenis.cz/pristup/index.php,VŠICHNI STARTUJÍCÍ HRÁČI
– MUSÍ MÍT ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKU ZVEŘEJNĚNOU
– na www,cztenis.cz

Vrchní rozhodčí :funkci vrchního rozhodčího vykonávají společně oba vedoucí
družstev nebo jejich zástupci, kteří jsou uvedeni na soupisce
družstva. Oddíl garantuje, že budou seznámeni s tímto rozpisem
a v průběhu utkání budou dodržovat zásady SŘT pro soutěže
druž tev ( § 69 – 137 ).
Pokud nemají licenci rozhodčího ČTS mají možnost absolvovat
zaškolení v rozsahu cca 2hodin. TERMÍN ŠKOLENÍ JE 1.4.2022 od 16h na TENNIS HILLU v Havířově. Blíže viz. webové stránky ČTS, rubrika školení. Pokud se nezúčastní školení, řídí se manuálem kapitána uvedeným v příloze rozpisu na webových stránkách SmTS. v příloze rozpisu na webových stránkách SmTS Ostrava.

Způsob hry : utkání se hrají podle pravidel tenisu, soutěžního řádu a tohoto
rozpisu, povrch dvorců antuka, minimální počet dvorců dva.
Každý zápas se hraje na 6 vítězných her s rozdílem 2 her, je-li stav zápasu 6:6, hraje se 7 hra dle pravidel tie-break, jako rozhodující sada zápasu.Čtyřhry se hrají na jednu vítěznou sadu,
za stavu 6:6 se hraje rozhodující hra : tie break.
Celkově se utkání skládá z 10 zápasů, které jsou podle počtu dvorců pořadatele nasazovány v následujícím pořadí:

1. Utkání družstva se skládá z osmi dvouher a dvou čtyřher.
2. Zápasy v utkání se hrají na 6 vítězných her s rozdílem 2 her, za stavu 6:6 se hraje rozhodující 7 hra podle pravidel tie- break, jako rozhodující hra zápasu.
3. Utkání dvouher bude sehráno ve dvou částech následovně:

První část utkání:
Domácí Hráč číslo 1 2 3 4
Hosté Hráč číslo 1 2 3 4

Druhá část utkání:
Domácí Hráč číslo 1 2 3 4
Hosté Hráč číslo 2 1 4 3

Závěrečná část utkání:
– 2 zápasy ve čtyřhře.

Do čtyřhry může kapitán nominovat dvě libovolné dvojice tvořené z hráčů uve-
dených na soupisce. Přičemž platí, že tzv. první dvojice každého družstva je ta,
ve které hraje hráč uvedený na soupisce nejvýše ze všech čtyř hráčů nominova-
ných ke čtyřhrám.
V utkání bude sehráno celkem 10 zápasů, skončí- li utkání 5:5, zvítězí družstvo,
které získá více her, je-li počet her stejný, rozhoduje o vítězi utkání výsledek
střetnutí prvních hráčů.

4. Soupiska družstev může obsahovat max. 12. hráčů v libovolném pořadí určeném mateřským klubem (chlapec-dívka), které zůstane po dobu trvání soutěže neměnné. Hráči musí být evidováni v IS ČTS. V průběhu soutěže je možno na soupisku dopsat další hráče, kteří nejsou uvedeni na žádné soupisce soutěží družstev v rámci ČR.
5. V případě, že má klub v téže soutěžní třídě (Oblastním přeboru nebo Oblastní soutěži) více družstev, nesmí být na soupiskách jednotlivých družstev uvedeni hráči stejného klubu. Pokud má klub v soutěži více družstev, nesmí být uvedeni na soupiskách nižší soutěže (Oblastní soutěži) hráči, kteří jsou uvedeni na 1 – 4 místě vyšší soutěže (Oblastního přeboru).
6. V roce 2022 se soutěže mohou účastnit hráči ročníku 2013 a mladší, evidováni v IS ČTS. K utkání mohou nastoupit POUZE DVA HOSTUJÍCÍ HRÁČI . Start hráčů s cizí státní příslušností NENÍ POVOLEN !!!
7. Dle Rozpisu o organizaci soutěží BT v roce 2022 hrají 2 skupiny po 7 účastnících v Oblastním přeboru na základě umístění v roce 2021. Zbývající družstva budou zařazena v Oblastních soutěžích 1.třídy skupin “A“ až „D“ a Obl. soutěži 2.třídy.

Termíny a pořad utkání:
jsou stanoveny tímto rozpisem. Pořadatelem je oddíl uvedený v rozlosování na prvním místě.

POZOR: V PŘÍPADĚ, ŽE DOMÁCÍ DRUŽSTVO CHCE ODEHRÁT UTKÁNÍ NA JINÝCH DVORCÍCH, NEŽ VLASTNÍCH, MUSÍ S TOUTO SKUTEČNOSTÍ NEJPOZDĚJI SEDM KALENDÁŘNÍCH DNŮ PŘEDEM SEZNÁMIT KAPITÁNA HOSTUJÍCÍHO DRUŽSTVA A ŘÍDÍCÍHO SOUTĚŽE!!!

Začátky utkání jsou stanoveny na 14,00 hodin.

Losování bylo provedeno na schůzi STK Obl.TS Ostrava dne 9. 2. 2022.

Účastníci soutěží:

Oblastní přebor skupina „A“                                            Oblastní přebor skupina „B“

1. 70057 TK Milo Olomouc,,A“                                                     1. 70150 TK Precheza Přerov ,, A“
2. 70080 TJ Sokol Dolní Lhota/TC Ostrava Nová Ves ,,A“    2. 70036 TJ Zbrojovka Vsetín ,,A“
3. 70051 TK Deza ,,A“                                                                     3. 70119 TK Tennispoint FM
4. 70162 SK JC Sport Opava ,,A“                                                  4. 70131 TJ TO Sokol Stará Bělá ,,A“
5. 70150 .TK Precheza Přerov,,B“                                                 5. 70063 TK Havířov/TK Tenet
6. 70003 TJ Start Ostrava ,,A“                                                      6. 70051 TK Deza ,,B“
7. neobsazeno                                                                                    7. neobsazeno
8. 70153 TK Na Dolině ,,A“                                                             8. 70159 TK Tennis Hill Havířov ,,A“

Oblastní soutěž 1.třída skupina ,,A“                           Oblastní soutěž 1.třída skupina ,,B“

1. 70132 SK Vitality Slezsko o.s.                                                       1. 70173 TJ Sokol Huslenky
2. 70003 TJ Start Ostrava ,,B“                                                         2. 70142 Rožnovský TK ,,B“
3. 70012 TC Biocel Vratimov ,,B“                                                    3. 70014 TK Zašová
4. 70159 TK Tennis Hill Havířov ,,B“                                             4. 70100 TJ Mez Vsetín
5. 70012 TC Biocel Vratimov,,A“                                                     5. 70013 Tenis Nový Jičín
6. 70056 Slávia Orlová                                                                      6. 70142 Rožnovský TK ,,A“
7. neobsazeno                                                                                      7. neosazeno
8. 70131 TJ TO Stará Bělá ,,B“                                                         8. 70054 TK Bílovec

Oblastní soutěž 1.třída skupina „C“                               Oblastní soutěž 1.třída skupina „D“

1. 70169 TJ Sokol Pražmo-Raškovice                                              1. 70180 Tatran Litovel
2. 70023 TC Třinec                                                                             2. 70057 TK Gymnazium Uničov
3. 70068 TJ Baník Ostrava OKD                                                      3. 70021 TJ Sokol Šumperk
4. 70043 TK Dolní Benešov                                                               4. 70175 TK Pašťa Tenis Olomouc z.s.
5. 70148 TK Studénka z.s.                                                                  5. 70150 TK Precheza Přerov ,,C“
6. 70080 SC Ostrava

Oblastní soutěž 2.třída

1. 70089 TC Nová Ves
2. 70153 TK Na Dolině
3. 70145 TOPTENNIS Club
4. 70141 SK Kouty
5. 70046 TO Odry
6. 70080 TJ Sokol Dolní Lhota,,B

7. neobsazeno
8. 70131 TJ TO Stará Bělá ,,C“

Hrací dny a rozpis utkání pro OP sk. ,,A“ ,,B“,OS 1.tř.,,A“,,C“ + OS 2tř..

Kolo : Den: Termín
1.kolo Neděle 01.05.2022 4 – 8 5 – 3 6 – 2 7 – 1
2.kolo Neděle 08.05.2022 8 – 7 1 – 6 2 – 5 3 – 4
3.kolo Neděle 15.05.2022 3 – 8 4 – 2 5 – 1 6 – 7
4.kolo Neděle 29.05.2022 8 – 6 7 – 5 1 – 4 2 – 3
5.kolo Neděle 05.06.2022 2 – 8 3 – 1 4 – 7 5 – 6
6.kolo Neděle 19.06.2022 8 – 5 6 – 4 7 – 3 1 – 2
7.kolo Neděle 26.06.2022 1 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5

Hrací dny a rozpis utkání pro OS 1.tř.skupina ,,B“+,,D“

Kolo : Den: Termín
1.kolo Neděle 01.05.2022 3 – 6 4 – 2 5 – 1
2.kolo Neděle 08.05.2022 6 – 5 1 – 4 2 – 3
3.kolo Neděle 15.05.2022 2 – 6 3 – 1 4 – 5
4.kolo Neděle 29.05.2022 6 – 4 5 – 3 1 – 2
5.kolo Neděle 05.06.2022 1 – 6 2 – 5 3 – 4

Utkání,která se ze závažných důvodů /nepřízeň počasí, nezpůsobilý terén apod./neodehrají v řádném termínu, se musí kapitáni dohodnout a odehrát utkání, nebo
dohrávku nejpozději do 15 dnů. V případě, že utkání, nebo dohrávka nebude odehrána do 15 dnů od řádného termínu, bude utkání skrečováno v neprospěch obou družstev.Důvody nesehraní utkání ,či jiné důležité skutečnosti musí být nejpozději do
24 hodin zveřejněny IS ČTS
Řídící soutěže může vzhledem k zájmům ČTS v oblasti reprezentace nařídit po dohodě s kluby mimořádnou změnu termínu utkání jednotlivých kol.

Hospodářské směrnice : utkání jsou pořádána na náklady zúčastněných oddílů.
Pořádající oddíl dodá k utkání 12 kusů speciálních míčů pro soutěže BT- Wilson starter play green. Míče jsou k dispozici pro TK Sm.TS k osobnímu vyzvednutí v Ostravě u p. Miroslava Lajtocha tel. 733 334 799, popř. je možné je objednat přímo u dovozce míčů fy Amersports. cz pan Daniel Rejzek tel.272700963-4 linka137,mail daniel.rejzek@amersports.com, heslo-severomoravský tenisový svaz. Při objednávce 5 kartonů a více je doprava zdarma na místo určení(Výhodné pro kluby plátce DPH) .Cena v obou případech nákupu je 26Kč/ks vč.DPH, balení karton – 72ks v tubách po 4ks

Sankce a poplatky : Za ne sehrání utkání v termínu bez souhlasu řídícího soutěže těže pořádková pokuta 200,- Kč,
Klub, jehož družstvo nenastoupí k utkání v plné sestavě
může být za každý zápas vzdaný bez boje potrestán po-
řádkovou pokutou stanovenou tímto rozpisem dle čl. 103
SŘT do výše 200,- Kč.
Poplatky budou předepsány na účet OTS Ostrava č.ú.
1642607319/0800
Soupisky : kluby – oddíly vypracují a zadají v termínu 5.-18.4.2021
do IS ČTS a následně proběhne jejich zveřejnění.
Soutěže se mohou účastnit hráči ročníků 2012 a mladší s
libovolným počtem chlapců a dívek v pořadí určeném
klubem, které po dobu trvání soutěže je neměnné.
V průběhu soutěže je možno po registraci v IS ČTS a pot-
vrzení řídícím soutěže dopsat další hráče.
Pro kontakt na kluby je nutné u kapitánů a jejich zástup-
ců, uvést jejich spojení na telefon, případně email pro ope-
rativní řešení v průběhu soutěže.
Zápis o utkání : Pořádající oddíl nejpozději do 24 hodin po skončení, nebo
přerušení utkání vyplní zápis o utkání v IS ČTS (čl. 91,
písm. g. SŘT).
Originál úplný a podepsaný oběma kapitány je povinen
archivovat domácí oddíl minimálně po dobu jednoho roku
od data konání utkání (čl. 118 SŘT).
Ukončení soutěže : Soutěž bude ukončena závěrečným turnajem konaném na
dvorcích TK PRECHEZA PŘEROV dne 27.8. 2022
dle samostatného rozpisu, který bude zveřejněn na
webových stránkách Obl.TS Ostrava.
Družstvům umístěným na 1 – 4 budou předány poháry,
diplomy a věcné ceny.
Občerstvení, pitný režim a drobné ceny budou zajištěny
pro všechny účastníky.
Vítěz tohoto turnaje bude přeborníkem Obl.TS Ostrava
zúčastní se závěrečného turnaje ČTS o Mistra ČR.

Postupy a sestupy :Oddíly, které se umístí na 7 a 8 místě základní části soutěže
oblastních přeborů sestupují do oblastních soutěží 1.třídy
pro rok 2022.Vítězové skupin oblastních soutěží 1. třídy po-
stupuji do obl.přeboru 2023.Poslední ze skupin obl.soutěže
1.tř. sk.,,A“-,,D“ padají do Obl soutěže 2.tř. a první čtyři družstva z Obl.soutěže 2.tř. skupiny postupují do Obl. soutěže 1.tř.

POZNÁMKA : V případě, že by soutěž byla zkrácena na 3 vyřazovací kola, platily by
pro úvodní kolo dvojice 7. kola : 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6 , 4 – 5.
Pro 1.kolo skupiny,,B“a,,D“ OS 1.třídy by platilo: 1 – 6, 2 – 5 , 3 – 4.
Družstvo, které bude mít z těchto tří poražených nejlepší skoré postoupí
jako čtvrté do SF. Soupeřem mu bude družstvo z opačné části pavouku.

V Ostravě 9. 2. 2022

Mgr. Petr Huťka v.r.,                                                                                   Josef Vlk v. r.,
prezident SmTS                                                                                       předseda STK Sm.TS