Družstva Kluby

Rozlosování soutěží družstev MŽ 1-3-4 bb,SŽ 1-3-4 bb,Dorost 1-3-4 bb SmTS 2022

Zveřejňujeme vylosování všech soutěží SmTS 2022. V IS ČTS se potom objeví kolem 15.3.2022.Díky za spolupráci.

Zdraví.Za VV SmTS.Martin Hynek

SOUTĚŽ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
MLADŠÍCH ŽÁKŮ 1-3-4 bb-SKUPINY,, A“,,B“,,C“,,D“,,E“,
STARŠÍCH ŽÁKŮ 1-3-4bb-SKUPINY ,,A“,,B“,,C“
A DOROSTU 1-3-4bb

Řízení soutěže : řídí STK Severomoravského tenisového svazu Ostrava.

Vedoucí soutěže : Josef Vlk, Kmochova 1211/4, 736 01 Havířov – Podlesí
Mobil 733 544 793 , email: josvlktenis@seznam.cz

Časový rozvrh : soutěž s hraje od 30..04. 2022 do11.7. 2022

Podmínka účasti : členství oddílu nebo klubu u ČTS dle čl. 72 SŘT a musí
– být majitelem kolektivní registrace pro rok 2022,
– zaplatit vklad do soutěže na účet SmTS čú. 1642607319/0800
– ve výši 600,- Kč pouze za 1. družstvo v této soutěži,
– soutěž je vypsána pro registrované hráče u ČTS, je povolen
– start jednoho hráče nemající české občanství.
– HRÁČI STARTUJÍCÍ V SOUTĚŽÍCH MUSÍ
– MÍT ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKU ZVEŘEJNĚNOU
– na www.cztenis.cz

Vrchní rozhodčí: funkci vrchního rozhodčího vykonávají společně oba vedoucí
družstev nebo jejich zástupci, kteří jsou uvedeni na soupisce
družstva. Oddíl garantuje, že budou seznámeni s tímto rozpisem a
v průběhu utkání budou dodržovat zásady SŘT pro soutěže
družstev ( § 69 – 137 ).
Pokud nemají licenci rozhodčího ČTS mají možnost absolvovat
zaškolení v rozsahu cca 2 hodin. ŠKOLENÍ je bezplatné, TERMÍN je 1.4.2022, od 16h v Havířově – TK TENNIS HILL . Blíže viz.webové stránky ČTS, rubrika ŠKOLENÍ . Pokud se nezúčastní školení, řídí se manuálem kapitána uvedeným v příloze rozpisu na webových stránkách Sm.TS Ostrava.

Termíny a pořad
utkání : jsou stanoveny tímto Rozpisem. Pořadatelem je oddíl uvedený v
rozlosování na prvním místě.
Začátky utkání jsou stanoveny na 14,00 hodin. (Soboty!!!)

POZOR ! V PŘÍPADĚ, ŽE DOMÁCÍ DRUŽSTVO CHCE ODEHRÁT UTKÁNÍ NA JINÝCH DVORCÍCH, NEŽ VLASTNÍCH, MUSÍ S TOUTO SKUTEČNOSTÍ NEJPOZDĚJI 7 KALENDÁŘNÍCH DNŮ PŘEDEM SEZNÁMIT KAPITÁNA HOSTUJÍCÍHO DRUŽSTVA I ŘÍDÍCÍHO SOUTĚŽE.

Losování: bylo provedeno na schůzi STK SmTS Ostrava dne 9.2. 2022 V roce 2022 se hraje podle klasických Bergerových tabulek.

Způsob hry:
1. dle čl. 20 SŘT, všechny zápasy se hrají na 2 vítězné sady ze 3. Je-li v kterékoliv sadě
zápasu dvouher stav 6:6, hraje se 13. hra v této sadě podle pravidel pro tie- break,
jako rozhodující hra v této sadě. Je-li stav 1:1 na sety, hraje se jako třetí sada SUPER TIE BREAK do 10 bodů.
2. Utkání se hrají podle pravidel tenisu, soutěžního řádu a tohoto rozpisu, povrch
dvorců antuka, minimální počet 2.
3. V utkání se hrají čtyři dvouhry : 1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4 a dvě čtyřhry.Ve čtyřhře je
první pár ten, který má nejvýše postaveného hráče na soupisce.
4. V případě,že klub,má v soutěži více družstev,nesmí být uvedeni na soupisce ,,B“
družstva hráči uvedení na soupisce ,,A“družstva.
5. Soupiska družstva může obsahovat max. 8. hráčů v libovolném pořadí určeném
mateřským klubem (chlapec-dívka), které zůstane po dobu trvání soutěže neměnné.
6. Skončí-li utkání 3:3, rozhoduje o vítězi sety, hry, případně vítězství prvního hráče.

POZNÁMKA : V případě, že by soutěž byla zkrácena na 3 vyřazovací kola, platily by pro
úvodní kolo dvojice 7. kola : 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6 , 4 – 5 .
U šestičlenných skupin : 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4

Účastníci soutěží – mladší žáci sk. ,,A“, ,,B“ ,,,C“ , ,,D“, ,,E“

Skupina -,,A“                                                Skupina -,,B“

1. 70063 TK Havířov                                     1. 70079 TK Petřvald
2. 70159 Tennis Hill Havířov ,,C“               2. 70012 Biocel Vratimov ,,A“
3. 70169 Sokol Pražmo-Raškovice             3. 70002 BTK Frýdlant n/O.
4. 70012 Biocel Vratimov,,B“                      4. 70151 Tenet Těrlicko
5. 70018 Slavoj Český Těšín                        5. 70119 Tennispoint F-M
6. 70056 Slávia Orlová                                 6. 70159 Tennis Hill ,,B“
7. neobsazeno
8. 70041 Sokol Rychvald

Skupina ,,C“                                              Skupina ,,D“

1. 70173 TJ SOKOL Huslenky                   1. 70089 TC Ostrava Nová Ves
2. 70008 TK SOKOL Lipník n/B.             2. 70131 TJ TO Sokol Stará Bělá
3. 70036 ZBROJOVKA Vsetín ,,B“           3. 70162 SK JC Sport Opava ,,B“
4. 70100 TJ MEZ Vsetín                            4. 70043 TK Dolní Benešov
5. 70014 TK Zašová                                     5. 70003 TJ Start Ostrava ,,C“
6. 70153 TK NA DOLINĚ                          6. 70162 SK JC Sport Opava ,,C“
7. neobsazeno                                               7. neobsazeno
8. 70002 TJ MEZ Vsetín ,,A“                   8. 70122 SK Lama

Skupina ,,E“   

1. 70045 TK Bruntál
2. 70112 1.NTC Olomouc.
3. 70162 SK JC Sport Opava,,A“
4. 70150 TK Precheza Přerov ,,C“
5. Neobsazeno
6. 70019 TK Unex Uničov

Účastníci soutěží – starší žáci – 1-3-4bb       skupiny ,,A“, ,,B“,,,C“

Skupina ,,A“                                                                         Skupina ,,B“

1. 70079 TK Petřvald                                                         1. 70050 TK Frenštát p/R.
2. 70159 TK Tennis Hill Havířov                                    2. 70169 Sokol Pražmo Raškovice
3. 70151 TK Tenet                                                               3. 70131 TJ TO Sokol Stará Bělá
4. 70041 Sokol Rychvald                                                   4. 70109 SKT Frýdlant n/O.
5. 70130 Junior Tenis Karviná                                         5. 70008 TK Lipník n/B.
6. 70141 SK Kouty                                                               6. 70173 TJ SOKOL Huslenky
7. neobsazeno                                                                       7. neobsazeno
8. 70043 TK Dolní Benešov                                              8. 70162 TJ Start Ostrava

Skupina ,,C“                                                        DOROST

1. 70076 TK Jeseník                                         1. 70063 TK Havířov
2. 70041 SK JC Sport Opava ,,B“                   2. 70008 Sokol Lipník
3. 70058 Sokol Zábřeh                                    3. 70041 Sokol Rychvald
4. 70112 1.NTC Olomouc ,,A“                         4. 70045 TK Bruntál
5. 70045 TK Bruntál                                        5. 70050 TK Frenštát p/R.
6. 70162 SK JC Sport Opava ,,A“                  6. 70141 SK Kouty
7. 70053 Sokol Vrbno p/P.
8. 70112 1.NTC Olomouc ,,B“

Hrací dny a rozpis utkání pro MŽ sk:,,A“+,,B“+,,C“ a SŽ sk. ,,A“ +,,B“+,,C“

Kolo : Den: Termín
1.kolo Sobota 30.04.2022 4 – 8 5 – 3 6 – 2 7 – 1
2.kolo Sobota 07.05.2022 8 – 7 1 – 6 2 – 5 3 – 4
3.kolo Sobota 14.05.2022 3 – 8 4 – 2 5 – 1 6 – 7
4.kolo Sobota 28.05.2022 8 – 6 7 – 5 1 – 4 2 – 3
5.kolo Sobota 04.06.2022 2 – 8 3 – 1 4 – 7 5 – 6
6.kolo Sobota 18.06.2022 8 – 5 6 – 4 7 – 3 1 – 2
7.kolo Sobota 25.06.2022 1 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5

Hrací dny a rozpis utkání pro MŽ sk:,,D“+,,E“ + DOROST

Kolo : Den: Termín
1.kolo Sobota 30.04.2022 3 – 6 4 – 2 5 – 1
2.kolo Sobota 08.05.2022 6 – 5 1 – 4 2 – 3
3.kolo Sobota 15.05.2022 2 – 6 3 – 1 4 – 5
4.kolo Sobota 29.05.2022 6 – 4 5 – 3 1 – 2
5.kolo Sobota 05.06.2022 1 – 6 2 – 5 3 – 4

Sankce: : -za nesehraní utkání v termínu bez souhlasu řídícího soutěže bude
udělena pořádková pokuta ve výši 200,- Kč (čl. 94 SŘT);
-pokud družstvo nenastoupí k utkání v plné sestavě bude potrestáno
za každý zápas vzdaný bez boje pořádkovou pokutou ve výši 200,-
Kč (čl. 103 SŘT);Utkání,které se neodehraje v řádném termínu pro dané kolo,se musí odehrát nejpozději do patnácti dnů od řádného termínu, jinak bude toto utkání oběma skrečováno.

Soupisky: POZOR: Protože tato soutěž není řízena přes IS ČTS, JE NUTNO
POSLAT SOUPISKY E-MAILEM NA ADRESU ŘÍDÍCÍHO
SOUTĚŽE do 5. 4 . 2022.
Za úplnost soupisky, počet a pořadí hráčů odpovídá oddíl – viz SŘT
čl. 79 až 88 v platném znění.
U KAPITÁNŮ A JEJICH ZÁSTUPCŮ NUTNO UVÉST ČÍSLO
MOBILU A E-MAIL

Start v utkání: :za družstvo může nastoupit jeden hráč nemající české st. občanství
nebo jakýkoliv registrovaný hráč v rámci ČTS s klubovou příslušno-
stí k Sm.TS

Zápis o utkání: : POŘÁDAJÍCÍ KLUB MUSÍ POSLAT NEJPOZDĚJI 2. HODINY
PO SKONČENÍ UTKÁNÍ VÝSLEDEK SMS NA tel. 733 544 793.
Nebo e-mail : josvlktenis@seznam.cz

Originál zápisu úplný a podepsaný oběma kapitány je povinen
archivovat domácí oddíl po dobu jednoho roku od data utkání (čl.
118 SŘT).
Hospodářská směrnice:
Utkání jsou pořádány na náklady zúčastněných klubů. Pořádající klub dodá k utkání 12ks nových míčů Wilson US Open s logem MONETA. Míče jsou k dispozici pro TK SmTS k osobnímu vyzvednutí v Ostravě u p. Miroslava Lajtocha tel.733 334 799, popř. je možné je objednat přímo u dovozce míčů fy Amersports.CZ pan Daniel REJZEK tel.272700963-4 linka137,mail – daniel.rejzek@amersports.com ,heslo-Severomoravský tenisový svaz.Při objednávce 5 kartonů a více je doprava zdarma na místo určení(Výhodné pro kluby plátce DPH) .Balení – karton – 72ks v 18 tubách po 4ks.
Organizace soutěže: V roce 2023 bude operativně řešena na základě zájmu a přihlášených oddílů .

V Ostravě 9. 2. 2022

Mgr. Petr Huťka v.r.                                                                         Josef Vlk v.r.
Prezident Sm.TS Ostrava                                                    předseda STK Sm.TS Ostrava